Erhvervskurser

Personlig gennemslagskraft
- med hesten som læremester

Hestene giver dig til forskel fra mennesker direkte
og utvetydig tilbagemelding på din kommunikation.

Kursets formål
I en kombination mellem praktiske øvelser med heste, teori og personlig feedback, hjælpes deltagerne på vej til at opnå en større personlig gennemslagskraft. Det sker ved at lære at bruge sin fornemmelse og
sit kropssprog og blive mere opmærksom på egne forudsætninger
og færdigheder i forhold til ens kommunikation med omverden.

Den islandske hest
Den islandske hest har et veludviklet kropssprog, som den bruger til
at kommunikere med i relation til andre heste i flokken. Den islandske hest er et flokdyr og har en gruppepsykologi, som er lig menneskets. Det betyder, at hesten er den bedste læremester i forhold til din måde
at kommunikere på. Hesten reagerer udelukkende på det du gør og ikke det der måske var din hensigt. Derfor får du også at vide, når du ikke
er tydelig nok, uklar eller tvetydig i dit budskab.

Det er ikke hensigten, men effekten af dit budskab, der betyder noget for den videre kommunikation.

Personlig gennemslagskraft
Det handler om at være tro mod sig selv. Det kræver at være bevidst om sig selv og sine grænser, kommunikere klart med respekt for sig selv og den anden samt bruge sin nonverbale kommunikation som et aktiv i kommunikationen med andre.

Du kan ikke ikke-kommunikere – din krop taler sit eget tydelige sprog!

En stærk personlig gennemslagskraft, bl.a. gennem øget bevidsthed
om kropssprog, kommunikations muligheder og stærke sider, gør det nemmere at komme igennem med budskaber, sige fra både overfor andre og i forhold til opgaver. Og dette på en måde som du samtidig
har det godt med.

Kursets form
Kurset er et 1- dags kursus fra kl. 8.30 – 16.30. Dagen vil være en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser. Deltagerne skal udelukkende arbejde med hestene fra jorden (dvs. ingen ridning).

Deltagerne vil i arbejdet med hestene gennem praktiske øvelser lære kropssprogets store betydning for ens kommunikation og personlige gennemslagskraft. Dette vil blive fuldt op af teoretisk viden og refleksion om elementerne i personlig gennemslagskraft. Samtidig vil der løbende blive givet personlig feedback.

Vi holder til i naturskønne områder, hvor spor fra istiden stadig er til
at få øje på, tæt ved Ledreborg Skovene og Lejre Forsøgscenter.
Det er flot natur med store vidder og højt til ”loftet”, der giver god plads til dybere indsigt og refleksion.

Målet
Deltagerne vil lære noget om sig selv og sit personlige rum samt blive opmærksomme på god kommunikation særligt den nonverbale. Dette vil styrke deltagerne i deres evne til at kommunikere godt, klart og tydeligt og give dem større personlig gennemslagskraft.

Undervisere
Henriette B. W. Andersen
Cand. Theol.
Diplomeret hestemassør
Instruktørasp. fra DI
Under uddannelse som B-instruktør ved DI
Rideterapeut
www.sleipnir-naturridning.dk

Marianne Hall Holmboe
Cand. Psych.
Organisations psykologi
Medejer af firmaet Indsigt ApS
www.indsigt.dk

For nærmere oplysninger om kurset, send email til Henriette: kontakt@sleipnir-naturridning.dk

Tilmelding sker ved at sende firmanavn, navn, adresse, email samt faktueringsadresse til: salg@strongmind.dk