Rideterapi

Hvad er rideterapi?

Rideterapi er ikke handicap-ridning. Rideterapi er terapi ved ridning.
Den psykologiske dimension prioriteres frem for den ridefærdigheds
mæssige. Rideterapi handler om samvær med hesten og kontakt med
rytterens sjæl, psyke og krop. Alt efter rytterens færdigheder, psykiske som fysiske, arbejdes der med ridefærdigheder. Men der ses på den enkelte. Ridefærdighederne må ikke tilsidesætte rytterens følelses-
mæssige oplevelse. Kontakt mellem rytter og hest handler om berøring
og forbindelse mellem rytterens sjæl, psyke og krop, dvs hvordan
hesten sætter egne, indre processer igang hos rytteren.

Hos Sleipnir-Naturridning tilbyder vi rideterapi til følgende:
Børn/unge med angstproblematikker
– Voksne med angstproblematikker
– Børn/unge/voksne udviklingshæmmede, med god mobilitet
– Børn/unge/voksne med psykiske lidelser, med god mobilitet.

– Vi har ingen rampe/lift så rytterne skal selv kunne komme op på hesten.
– Ryttere fra institutioner skal have hjælper med.
– Der arbejdes udelukkende med 1 rytter pr lektion ( 60 min)
– Rideterapi foregår primært tirsdag, onsdag og fredag formiddag.

Hvorfor rideterapi?

Hesten er et af de dyr, som har den stærkeste sjæls-kontakt til mennesker. Vi bevæges dybt af hesten og dens væsen.
Man kan opleve, at hesten og rytteren bliver ét sammen, at hestens bevægelser får vores bevægelser til at smelte sammen med hestens.

Hestens natur og menneskets natur kommer i dialog i rideterapi.
Derfor er rideterapi også for mennesker med angst fx overfor heste.
Når vi er angst, reagerer vores krop på det via kropslugt, kropssprog og holdning. Der arbejdes i rideterapien med, at man lærer at få kontrol over sin angst, således at man lærer at få kontrol over sin angst og
kan arbejde med den.

N.B: Vægtgrænse for ryttere er max 80 kg.